Propozycje nazw ulic dla Wilczkowic

Przedstawiamy mapę oraz propozycję nazw ulic dla miejscowości Wilczkowice. Projekt powstał na podstawie propozycji mieszkańców oraz dostępnych informacji o historii Wilczkowic i okolic.

 1. DK 7 - Miechowska – droga krajowa biegnąca w kierunku Miechowa
 2. Droga powiatowa
  1. I Kompanii Kadrowej
  2. Zdanowskich – ostatni właściciele dworu w Wilczkowicach
  3. Jaworowa
 3. Droga powiatowa
  1. Iwanowicka – biegnąca w kierunku Iwanowic
  2. Skalista
  3. Jana Henryka Dąbrowskiego – generał, twórca Legionów Polskich, stacjonował w Wilczkowicach jako dowódca oddziału w wojnie polsko-austriackiej 1809 roku
  4. Wespezjana Kochowskiego – właściciel Wilczkowic, poeta barokowy i historyk króla Jana III Sobieskiego, uczestnik odsieczy wiedeńskiej,
  5. Pocztowa – w XIX wieku w Wilczkowicach funkcjonowała poczta
 4. Droga gminna
  1. Smolna
  2. Miła
 5. Droga gminna
  1. Jeziorany – nazwa lokalna
  2. Zgodna
  3. Zawiła
  4. Dolna
 6. Droga gminna
  1. Bukowe Wzgórze
  2. Uroczysko
  3. Przyjemna
  4. Za Parkiem
 7. Droga gminna – Parkowe Wzgórze
 8. Droga gminna – Zamkowa
 9. Droga gminna – Pstrągowa
 10. Droga gminna – Kamienista
 11. Droga gminna - Sarenki
 12. Droga gminna
  1. Mieczysława Kwiecińskiego – żołnierz Legionów Piłsudskiego, pochowany w Iwanowicach
  2. Św. Jacka – dominikanin, patron Polski, związany z Krakowem
  3. Dobra
 13. Droga gminna - Pociesznej Wody
 14. Droga gminna
  1. Koncertowa
  2. Piłkarska

 

 Inni patroni i nazwy związane z Wilczkowicami, które można wykorzystać w procesie nadawania nazw ulicom:

 

 1. Papiernia/Papiernicza – w czasach staropolskich w Wilczkowicach funkcjonował młyn papierny
 2. Celna – w XIX do czasu przeniesienia do Michałowic, to w Wilczkowicach funkcjonowała komora celna
 3. Księstwa Warszawskiego – w czasie wojny polsko-austriackiej 1809 roku Wilczkowice znalazły się na trasie przemarszu wojsk polskich, a generał Jan Henryk Dąbrowski stacjonował nawet we dworze w Wilczkowicach
 4. Michała Sokolnickiego – jeden z generałów w wojnie 1809 roku
 5. Józefa Poniatowskiego – Książe, pierwszy w historii minister obrony narodowej
  i wódz naczelny Wojska Polskiego, w czasie wojny 1809 roku przechodził z armią przez Wilczkowice
 6. Jana III Sobieskiego – jego historykiem nadwornym był Wespezjan Kochowski, właściciel Wilczkowic w XVII w.
 7. Kazimierza Herwin-Piątka – dowódca Kadrówki
 8. Tadeusza Kasprzyckiego - dowódca Kadrówki, późniejszy generał WP
 9. Cysterska – Cystersi z Jędrzejowa byli właścicielami Wilczkowic w XVIII w.
 10. Jędrzejowska - jw.
 11. Jana Wojciecha Ziemnickiego - opat jędrzejowskiego klasztoru, prawdopodobny fundator kaplicy w Zerwanej