Dalszy remont drogi krajowej DK7 oraz związane z nim zmiany w kursowaniu linii komunikacji aglomeracyjnej 260.

Kolejne utrudnienia związane z remontem nawierzchni drogi krajowej DK7. Obecnie trwają prace związane z frezowaniem nawierzchni, następnie będą układane warstwy asfaltowe. Na remontowanym obecnie odcinku DK7, tj. od okolic skrzyżowania z ul. Na Gródek w Michałowicach do okolic skrzyżowania z ul. Widokową w Michałowicach będą występować utrudnienia w ruchu związane z ruchem wahadłowym, możliwe są opóźnienia na liniach autobusowych w związku z tworzącymi się zatorami drogowymi.

Ponadto w dniach 28 sierpnia (poniedziałek) i 01 września (piątek), w godz. od ok. 9:00 do ok. 18:00-19:00 podczas układania warstwy wiążącej i ścieralnej (na w/w odcinku na pasie w kierunku Warszawy, nie będzie możliwy wjazd na skrzyżowanie DK7 z ul. Dąbrowskich w Michałowicach. W związku z powyższym w dniach 28.08.2017 r. i 01.09.2017 r. linia nr 260 będzie kursować po trasie objazdowej: od Prądnika Czerwonego do przystanku „Młodziejowice Park” po stałej trasie, następnie na skrzyżowaniu ul. Podedworze  i ul. Dąbrowskich w Michałowicach w prawo w ul. Dąbrowskich (uwaga dla kierowców – ostry zakręt) dalej ul. Klinówka w Masłomiącej do ul. Świętego Jakuba, gdzie od przystanku „Więcławice Stare” linia powróci na swoją trasę, trasa powrotna analogicznie. Bez obsługi dla linii nr 260 pozostaną przystanki: „Michałowice Ogrodowa”, „Michałowice”, „Michałowice I”, „Michałowice Koźlica”, „Masłomiąca Staw”, „Masłomiąca”. Kursy linii nr 260 z Prądnika Czerwonego z godz. 4:55, 5:55, 6:45, 7:55 oraz kursy z pętli Pielgrzymowice Pętla z godz.: 4:10, 5:50, 6:50, 7:43, 8:50 oraz wszystkie kursy po zakończeniu prac (ok. godz. 18:00-19:00) będą poruszać się po stałej trasie.