Rozstrzygnięcie konkursu o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Michałowice w 2017 roku

Informacja z dnia 19 października 2017 roku o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Michałowice w 2017 roku, w ramach konkursu ogłoszonego Zarządzeniemnr 371/2017 Wójta Gminy Michałowice z dnia 26 września 2017 roku.

 Dnia 19 października 2017 roku Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Jarosław Sadowski- Przewodniczący
  2. Daniel Gajoch– Członek
  3. Katarzyna Heród - Członek

dokonała oceny wniosków  złożonych przez:


1)STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA MICHAŁOWICE "SPORT DLA WSZYSTKICH"

dnia 2 PAŹDZIERNIKA 2017,  wniosek nr 1

wnioskowana kwota dotacji:   16 600,00 zł


2)LUDOWY KLUB SPORTOWY POLONIA WILCZKOWICE "JESIEŃ I ZIMA - SPORT NAM SPRZYJA"

dnia 2 PAŹDZIERNIKA 2017,   wniosek nr 2

wnioskowana kwota dotacji: 16 000,00 zł


3)LUDOWY KLUB SPORTOWY POLONIA WILCZKOWICE "BEZPICZNIE I SPORTOWO -TENIS STOŁOWY JESIENNĄ PORĄ"

dnia 2 PAŹDZIERNIKA 2017,   wniosek nr 3

wnioskowana kwota dotacji: 8 000,00 zł


4)LUDOWY KLUB SPORTOWY GALICJA RACIBOROWICE "AKADEMIA GALICJI"

dnia 16 PAŹDZIERNIKA 2017 roku,  wniosek nr 4

wnioskowana kwota dotacji  25 000,00 zł


5)KLUB SPORTOWY MICHAŁOWIANKA "ZE SPORTEM PRZEZ CAŁY ROK"

dnia 17 PAŹDZIERNIKA 2017 roku,   wniosek nr 5

wnioskowana kwota dotacji: 82 500,00 zł


6)PARAFIALNY KLUB SPORTOWY JAKUB"SPORT dla KAŻDEGO"

dnia 18 PAŹDZIERNIKA 2017, wniosek nr 6

wnioskowana kwota dotacji 26 100,00 zł   


Na podstawie złożonych wniosków ofert, Komisja dokonała oceny  i podjęła następującą decyzję: Wszystkie wnioski spełniają wymogi formalne i merytoryczne  niniejszego naboru wniosków,
w związku z czym, mając na uwadze doświadczenie i możliwości realizacji zadania,  działalność
w zakresie rozwoju sportu, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych,  sposób realizacji zadania, tzn. by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli objęci mieszkańcy  Gminy Michałowice środki finansowe przyjęliśmy
w następujących kwotach:


1)  STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA MICHAŁOWICE                        13 000,00 zł 

2)  LUDOWY KLUB SPORTOWY POLONIA WILCZKOWICE-PIŁKA NOŻNA        4 000,00 zł

3)  LUDOWY KLUB SPORTOWY POLONIA WILCZKOWICE-TENIS STOŁOWY   5 000,00 zł

4)  LUDOWY KLUB SPORTOWY GALICJA RACIBOROWICE                               15 000,00 zł       

5)  KLUB SPORTOWY MICHAŁOWIANKA                                                            58 000,00 zł

6)  PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JAKUB”                                                         5 000,00 zł