Akcja Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii pod hasłem „dopalacze mogą cię wypalić”