Szansa na Przedszkola „za złotówkę” w Gminie Michałowice

Na terenie Gminy Michałowice działają trzy przedszkola niepubliczne: Przedszkole Promyczek w Michałowicach, Przedszkole Montessori w Raciborowicach oraz Przedszkole Kubusiowa Dolina w Zdzięsławicach. W sumie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach niepublicznych korzysta obecnie 195 dzieci w wieku 3-6 lat.

Przedszkola niepubliczne otrzymują z budżetu Gminy Michałowice dotację na każde dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym wysokości 75% tzw. podstawowej kwoty dotacji, co w obecnej chwili wynosi 482,27 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do danego przedszkola. W 2016r przedszkola otrzymały ok 1 mln zł dotacji. Oprócz dotacji przedszkola pobierają od rodziców tzw. czesne. w wysokości od ok. 250 do 500 zł miesięcznie.

Jeśli dziecko mieszkające w gminie Michałowice uczęszcza do przedszkola poza gminą, nasza gmina również dokonuje refundacji kosztów dotowania przedszkola w gminie, w której dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

Gmina Michałowice jest zainteresowana dotowaniem przedszkoli w pełnej wysokości, by rodzice nie ponosili kosztów czesnego, a jedynie wnosili opłaty za czas przekraczający 5 godzin dziennie- gwarantowany jako czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Aby przedszkola mogły otrzymywać pełną dotację,konieczne jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert. Już w ubiegłym roku Wójt Gminy Michałowice ogłosił 2 konkursy ofert dla przedszkoli, które zobowiązałyby się do spełniania kryteriów organizacyjnych jak przedszkola samorządowe a przez to mogły otrzymywać dotację w pełnej kwocie, co w 2016r wynosiło średnio 628,73 zł . Niestety żadne z przedszkoli nie było zainteresowane przystąpieniem do konkursu i nie złożyło oferty.

W bieżącym roku Rada Gminy Michałowice podjęła uchwałę o przyznaniu dotacji w wysokości 110 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, które zdecydują się na przystąpienie do konkursu, złożą prawidłowo sporządzoną ofertę i uzyskają akceptację komisji konkursowej. W obecnej chwili dotacja w podwyższonej kwocie wynosi707,32 zł miesięcznie na każde dziecko.

Konkurs został właśnie ogłoszony. Mamy nadzieję , że tym razem przedszkola wykażą zainteresowanie propozycją Gminy Michałowice i uzyskają dotacje na każde dziecko o ponad 220 zł wyższe, co znacznie odciąży budżety michałowickich rodzin, w których dzieci korzystają z wychowania przedszkolnego.

Ogłoszenie o konkursie:

Link:
http://www.michalowice.malopolska.pl/aktualnosci/wojt-gminy-michalowice-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-prowadzenie-niepublicznego-przedszkola

                                                                                                                                  Aleksandra Antczak

                                                                                                    Dyrektor Centrum Obsługi Edukacji w Michałowicach