Dyżur Członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Michałowicach

Z przyjemnością informujemy, iż od kwietnia 2017 roku dyżury członka GKRPA będą się odbywać w Punkcie Pomocy i Wsparcia Rodzinie – ul. Krakowska 152, Michałowice (pawilon handlowy ”Dymek”, II piętro, wejście od dolnego parkingu).

Dyżur będzie miał miejsce w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 11:00.


Dyżury te są przeznaczone dla osób chcących uzyskać informacje na temat zakresu wsparcia i pomocy świadczonej przez GKRPA. Dają również możliwość umożliwią zapoznania się ze sposobem rozwiązywania przez Komisję problemów związanych z nadużywaniem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych zarówno przez osoby uzależnione, jak i przez ich rodziny.


Oprócz wymienionych dyżurów jest możliwość rozmowy telefonicznej (nawet anonimowo) pod nr (12) 388 50 03 wew. 45 z za-cą przewodniczącego GKPRA w Michałowicach – Pauliny Sobczyk