Wykaz nieruchomości zabudowanych

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Michałowice oznaczonych numerami: 119/4, 119/5, 119/8, 119/19, 119/20, 119/21, 119/24, 119/26, 119/46, 119/48, 119/50, 119/51 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – działka drogowa 119/3, położonych w miejscowości Pielgrzymowice, gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie - pobierz


Mapa GEOPORTALU