Mieszkańcy Zdzięsławic wybrali nazwy ulic dla swojej miejscowości

Na wczorajszym Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Zdzięsławic, przy rekordowej frekwencji, wybrali nazwy ulic dla swojej miejscowości.

Główna ulica wsi będzie się nazywać ulicą Zgody. Droga w kierunku Książniczek będzie z kolei nosić nazwę Jakubowy Szlak.

Pozostałe ustalone wczoraj nazwy ulic to:

Na Szczepowa

Boczna

Podgórska

Zielna

Zielony Zakątek

Na Wzgórze

Księżycowa

Świerkowa

Złota

Łowiecka

Stary Gościniec

Więcławicka

Oprócz tego zostaną nadane nazwy ulic na granicach z innymi miejscowościami: Tatrzańska, Na Brzezinę, Winnica i Klinówka.

Kolejnym krokiem w procesie nadania nazw ulicom będzie zebranie wniosków o nadanie nazwy ulicy od osób prywatnych oraz opracowanie operatu geodezyjnego.

Projekt uchwały ws. nadania nazw ulic w Zdzięsławicach zostanie skierowany do Rady Gminy Michałowice prawdopodobnie we wrześniu br.