Lideratorium- Akadmia Lokalnych Liderów


Jesteś aktywny, działasz w III sektorze, chcesz poszerzyć wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje?

Realizowany przez Nas Projekt jest dla Ciebie!

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą 

„Lideratorium-Akademia Lokalnych Liderów”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt ten ma na celu doprowadzenie do wzrostu wpływu mieszkańców na życie publiczne oraz promocję idei partycypacji obywatelskiej. Realizowany przez nas projekt wpisuje się w kierunek działania „Zwiększenie wpływu obywateli na polityki publiczne” w sferze pożytku publicznego o nazwie „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby dorosłe z terenu 5 podkrakowskich gmin Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów –Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś oraz Zielonki, które są przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na tym terenie.

Osoby, które postanowią zgłosić się do udziału w naszym Projekcie powinny aktywnie działać w swoich organizacjach i być nastawione na intensywne i wielokierunkowe przeszkolenie. Zależy nam również, aby potencjalni uczestnicy wyrażali zaangażowanie oraz zainteresowanie skutecznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy również po zakończeniu projektu,tak aby skutecznie wzmocnić potencjał społeczeństwa obywatelskiego,partnerstwa wielosektorowego oraz wesprzeć rozwój III sektora.

Spośród kandydatów wyłonionych zostanie 15 liderów którzy stanowić będą główny filar projektu. Odbędą oni cykl szkoleń/warsztatów dotyczących między innymi planowania inicjatyw obywatelskich, budowania wizerunku lokalnych NGO, roli organizacji pozarządowych czy partnerstwa międzysektorowego.

Szczegóły Projektu oraz zasady i dokumentacja rekrutacyjna znajdują się poniżej.

Koordynator Projektu

Monika KwaczałaFIO regulamin.pdf


FIO formularze zgłoszeniowe.docx