Archiwum: MAJ

Lideratorium- Akadmia Lokalnych Liderów
data publikacji 2017-05-31

Lideratorium- Akadmia Lokalnych Liderów

Jesteś aktywny, działasz w III sektorze, chcesz poszerzyć wiedzę i podnieść swoje kwalifikacje? Realizowany przez Nas Projekt jest dla Ciebie! Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza do udziału w projekcie pod nazwą  „Lideratorium-Akademia Lokalnych Liderów”, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten ma na celu doprowadzenie do wzrostu wpływu mieszkańców na życie publiczne oraz promocję idei partycypacji obywatelskiej. Realizowany przez nas projekt wpisuje się w kierunek działania „Zwiększenie...

czytaj więcej...
Mieszkańcy Zdzięsławic wybrali nazwy ulic dla swojej miejscowości
data publikacji 2017-05-29

Mieszkańcy Zdzięsławic wybrali nazwy ulic dla swojej miejscowości

Na wczorajszym Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Zdzięsławic, przy rekordowej frekwencji, wybrali nazwy ulic dla swojej miejscowości. Główna ulica wsi będzie się nazywać ulicą Zgody. Droga w kierunku Książniczek będzie z kolei nosić nazwę Jakubowy Szlak. Pozostałe ustalone wczoraj nazwy ulic to: Na Szczepowa Boczna Podgórska Zielna Zielony Zakątek Na Wzgórze Księżycowa Świerkowa Złota Łowiecka Stary Gościniec Więcławicka Oprócz tego zostaną nadane nazwy ulic na granicach z innymi miejscowościami: Tatrzańska, Na Brzezinę,...

czytaj więcej...
Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2017  za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice
data publikacji 2017-05-29

Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2017 za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice

Stowarzyszenie Instytut Strumiłły wraz z Gminą Michałowice po raz czwarty przyznają w tym roku Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb. Laureatami nagrody zostają osoby i organizacje, które swoją postawą i działalnością pozytywnie oddziaływają na społeczność gminy Michałowice. Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach: - działacz społeczny lub organizacja społeczna (działalność sportowa, społeczna, kulturalna, twórczość artystyczna, literacka, naukowa), - przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo, - uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Zgłoszenie konkursowe...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-05-24

Wyniki III Otwartego konkursu ofert

Komisja na posiedzeniu w dniu 23 maja r. rozpatrzyła 11 (jedenaście) zgłoszonych ofert, kierując się zapisami art. 11 ust 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239,395 z późn. zm.). Przy ocenie i rozpatrywaniu ofert oceniano: możliwość realizacji zadania przez Oferenta; przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-05-24

Wykaz nieruchomości zabudowanych

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Michałowice oznaczonych numerami: 119/4, 119/5, 119/8, 119/19, 119/20, 119/21, 119/24, 119/26, 119/46, 119/48, 119/50, 119/51 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – działka drogowa 119/3, położonych w miejscowości Pielgrzymowice, gmina Michałowice, powiat krakowski, województwo małopolskie - pobierz Mapa GEOPORTALU

czytaj więcej...
data publikacji 2017-05-22

XXXIV Sesja Rady Gminy Michałowice

XXXIV Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 29 maja 2017r., o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Michałowice. Informacje z bieżącej pracy Wójta. Interpelacje, zapytania Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok. Podjęcie uchwały w...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-05-16

Przedszkoli „za złotówkę” w tym roku nie będzie…

Niestety, już drugi rok z rzędu nie udaje się w Gminie Michałowice znaleźć przedszkola, które zdecyduje się zrezygnować z pobierania czesnego od rodziców, a dzięki temu otrzyma pełną dotację z budżetu gminy. Mimo szeregu zachęt ze strony Gminy przedszkola nie chcą podjąć się takiego systemu pracy, który umożliwiłby odciążenie rodziców z ponoszonych kosztów. A Gmina nie może żądać od przedszkoli niepublicznych (prywatnych) rezygnacji z czesnego ani jego obniżenia. Nie może...

czytaj więcej...
Wiosenna zbiórka zużytych opon
data publikacji 2017-05-12

Wiosenna zbiórka zużytych opon

Urząd Gminy Michałowice informuje, że zbliża się wiosenny termin zbiórki zużytych opon. Mieszkańcy Gminy Michałowice będą mogli się pozbyć starych, zużytych i niepotrzebnych opon. Możliwość bezpłatnego i ekologicznego oddania opon ma związek z dokonywaną w okresie wiosennym ich wymianą.  Zbiórkę zaplanowano na 29 i 30 maja tj. poniedziałek i wtorek. Oddać można wszystkie rodzaje opon (oprócz przemysłowych) z samochodów osobowych, ciężarowych, pojazdów rolniczych, motocykli czy też rowerów. Opony przekazywane do...

czytaj więcej...