Unieważnienie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Michałowice

W związku z zakwestionowaniem Uchwały Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017r., w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, nabór wniosków na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Michałowice został unieważniony.


Zarządzenie nr 288/2017 - pobierz