Koperty Życia

Gmina Michałowice to kolejna gmina w powiecie krakowskim, w której rozpowszechniane są Koperty Życia.


Jest to medyczna akcja informacyjna, skierowana do seniorów, ludzi samotnych i przewlekle chorych, koordynowana w naszej gminie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach.


Koperta Życia stwarza możliwość podjęcia adekwatnej i skutecznej interwencji medycznej wobec osoby samotnie mieszkającej, która np. zasłabła po tym jak wcześniej telefonicznie wezwała pogotowie lub gdy pogotowie wezwały osoby postronne, które zastały osobę nieprzytomną. W takiej sytuacji, kiedy z pacjentem nie ma kontaktu lub też ten kontakt jest utrudniony, nie jest on w stanie powiedzieć na co choruje i jakie leki zażywa. W Kopercie Życia będą natomiast umieszczone są wszystkie podstawowe informacje o chorym a także kontakt do najbliższych osób, które należy poinformować o zaistniałej sytuacji.


Taka Koperta Życia sprawdzi się również w przypadku osób starszych, niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych, które zamieszkują z rodziną, ale jej członkowie z różnych powodów (np. praca zawodowa, szkoła, wyjazd na zakupy) są codziennie poza domem. Nie zawsze bowiem, kiedy dzieje się coś złego i wymagającego interwencji medycznej, znajdzie się ktoś, kto zna przebieg choroby i zalecenia wleczeniu danej osoby.

Koperty Życia mają postać plastikowych kopert (co zapewnia im trwałość i ochronę przed np. zamoczeniem, uszkodzeniem czy podarciem), w których znajduje się ich zasadniczy element – Karta Informacyjna oraz magnes z napisem „Tu jest Koperta Życia”.


Karta Informacyjna winna być wypełniona przez osobę zainteresowaną z pomocą lekarza prowadzącego w sposób dokładny i czytelny.


W Kopercie Życia powinny się znaleźć wszystkie te dane, które mogą być potrzebne ratownikom medycznym na wypadek konieczności udzielenia pomocy: informacje o aktualnych chorobach, o tym, na co jest uczulona osoba, rodzajach przyjmowanych leków. Jest też miejsce na numery telefonów do najbliższej rodziny i zaufanych osób.

Sama koperta powinna się znajdować w lodówce. Dlaczego tam? Ponieważ to urządzenie zazwyczaj znajduje się w każdym domu i jest miejscem łatwo dostępnym. O tym, że chory ma Kopertę Życia mają informować wspomniany wcześniej magnes z napisem: „Tu znajduje się Koperta Życia”, przyczepiony na drzwiach lodówki, oraz naklejka z tym samym napisem na drzwiach wejściowych do domu, przyklejona od ich wewnętrznej strony.


Dystrybucją tych pakietów zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach, pracownicy NZOZ MEDEA Michałowice i CM Batowice, można je także pozyskać w parafiach na terenie naszej Gminy.

Jesteśmy przekonani, że w przypadku osób starszych, chorujących przewlekle samotnych Koperta Życia może być naprawdę pomocna, a nawet może uratować komuś życie.