Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

Od dnia 1 marca 2017r., odczytu wodomierzy będą dokonywać inkasenci, którzy będą wyposażeni w przenośne terminale do bezpośredniego wydruku faktur za zużytą wodę.