Archiwum: LUTY

data publikacji 2017-02-28

Sprzedaż Bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że na stronie internetowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: www.minirol.gov.pl _(w zakładce Informacje branżowe - informacje branżowe - aktualności) została zamieszczona zaktualizowana informacja dla rolników i innych podmiotów pt. Sprzedaż Bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-28

Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

Od dnia 1 marca 2017r., odczytu wodomierzy będą dokonywać inkasenci, którzy będą wyposażeni w przenośne terminale do bezpośredniego wydruku faktur za zużytą wodę.

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-28

Wójt Gminy Michałowice ogłasza OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2017

Wójt Gminy Michałowice działając na podstawie Uchwały XXV/171/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2012, ogłasza OTWARTY KONKURS PROJEKTÓW mających na celu sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Michałowice w roku 2017 I. Rodzaj zadania Dofinansowaniu podlegają projekty mające na celu: 1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Michałowice, 2) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Michałowice do działalności sportowej, 3) zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców. II. Wysokość środków...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-28

Unieważnienie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Michałowice

W związku z zakwestionowaniem Uchwały Nr XXX/196/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017r., w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, nabór wniosków na realizacje zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Michałowice został unieważniony. Zarządzenie nr 288/2017 - pobierz

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-23

Wójt Gminy Michałowice ogłoszenia II otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE działając na postawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza II OTWARTY KONKURS OFERT O WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 I. Rodzaj zadania Zadanie 3 B Edukacja dzieci i młodzieży – dofinansowanie dodatkowych zajęć, mających na celu rozwój dzieci i dających alternatywne możliwości spędzania wolnego czasu. II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-23

28.02.2017r., - Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o informuje, że w dniu 28 lutego br., (tj. wtorek) w godzinach od 08.00 do 18.00, wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Sieborowice, Pielgrzymowice, Zagórzyce Stare, Zagórzyce Dworskie, część Więcławic Starych, część miejscowości Goszcza i Łuczyce.

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-21

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE ODNOŚNIE PTASIEJ GRYPY

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie informuje, że nakazy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. - w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091) - nadal obowiązują w całym kraju. Wzór zgłoszenia - pobierz Ulotka dla hodowców drobiu i innych ptaków - pobierz

czytaj więcej...
Gazeta Gminy Michałowice nr 1/2017
data publikacji 2017-02-21

Gazeta Gminy Michałowice nr 1/2017

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Gazety Gminy Michałowice.

czytaj więcej...
data publikacji 2017-02-20

XXXI Sesja Rady Gminy Michałowice

XXXI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 27 lutego 2017r., o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad. Zatwierdzenie protokołu z XXX Sesji Rady Gminy Michałowice. Informacje z bieżącej pracy Wójta. Interpelacje, zapytania Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany...

czytaj więcej...
Koperty Życia
data publikacji 2017-02-20

Koperty Życia

Gmina Michałowice to kolejna gmina w powiecie krakowskim, w której rozpowszechniane są Koperty Życia. Jest to medyczna akcja informacyjna, skierowana do seniorów, ludzi samotnych i przewlekle chorych, koordynowana w naszej gminie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach. Koperta Życia stwarza możliwość podjęcia adekwatnej i skutecznej interwencji medycznej wobec osoby samotnie mieszkającej, która np. zasłabła po tym jak wcześniej telefonicznie wezwała pogotowie lub gdy pogotowie wezwały osoby postronne, które zastały osobę...

czytaj więcej...