Ochrona powietrza48 starych, nieekologicznych kotłów wymienili mieszkańcy gminy Michałowice z udziałem dotacji zewnętrznych w roku 2017.

Najwięcej – 16 starych źródeł ciepła wymieniono w Michałowicach. Najczęstszym nowym paliwem był gaz (28) oraz ekogroszek (18).

Dotacje były udzielane z dwóch programów: Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - PONE (współfinansowanego przez WFOŚiGW w Krakowie oraz gminę Michałowice) oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego).

W bieżącym roku planowano większą liczbę wymienionych pieców (ponad 100), ale na przeszkodzie stanął krótki termin na realizację programu PONE oraz opóźnienia w wykonywaniu audytów, zleconych przez Samorząd Województwa Małopolskiego w programie ZIT.

Dotacje na wymianę pieców wyniosły prawie 414 tys. zł, z czego

176 tys. dofinansowano z RPO WM, prawie 150 tys. z WFOŚiGW oraz 87 tys. z

budżetu gminy Michałowice