Czasowa zmiany siedziby KP Zielonki

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia generalnego remontu budynku przy ul.Krakowskie Przedmieście 110 w Zielonkach, Komisariat Policji w Zielonkach od dnia 28 listopada 2017r. będzie czasowo funkcjonował w obiekcie Komendy Powiatowej Policji
w Krakowie pod  adresem:

Komisariat Policji w Zielonkach z siedzibą w Krakowie

ul. Władysława Łokietka 205, 31-263 Kraków

Numery telefonów, faksu oraz adresy e-mail pozostaną bez zmian.