Od dnia 22 listopada 2017 r. ul. Tatrzańska wyłączona z ruchu w  związku z budową trasy rowerowej Więcławice-Raciborowice wraz z przebudową drogi gminnej Nr 600502K.Trwa budowa trasy rowerowej na odcinku od miejscowości Więcławice do miejscowości Raciborowice. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonywane są poszerzenia jezdni, jak również rozpoczęto układanie krawężnika na ul. Tatrzańskiej, co skutkuje obecnie zawężeniem pasa ruchu i częściowym zamykaniem odcinków, na których są prowadzone prace. W dalszym etapie prac ul. Tatrzańska będzie całkowicie wyłączona z ruchu, a ruch będzie prowadzony objazdami. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się to oznakowania zastępczego oraz poleceń pracowników budowy kierujących ruchem. Prosimy również o korzystanie z alternatywnych dróg - objazdów, które ułatwią Państwu komunikację oraz pozwolą na sprawniejsze i szybsze wykonywanie prac. Objazdy będą poprowadzone drogami powiatowymi ulicą Centralną przez miejscowości Pielgrzymowice, następnie przez Wiktorowice do Zastowa i Raciborowic - ul. Jana Długosza. Drugi objazd został wyznaczony drogą gminną od Więcławic ulicą św. Izydora w kierunku Zdzięsławic - ul. Zgody, a następnie ul. Prawda i Wawelska do Raciborowic.