XXXVI Sesja Rady Gminy Michałowice

XXXVI Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 20 lipca 2017r., o godz. 14.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Na Stoku w miejscowości Michałowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice.
 11. Dyskusja wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.