Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Michałowice - miejscowość Raciborowice

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Michałowice - POBIERZ


Działka numer 140/8 o powierzchni 0.0070 ha, objęta księgą wieczystą KR1S/00013821/2, położona w miejscowości Raciborowice, gmina Michałowice, powiat krakowski.


W załączeniu:

Uchwała Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2017 roku Nr XXXII/252/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany bez dopłat, nieruchomości oznaczonej jako działka numer 140/8, stanowiącej własność Gminy Michałowice z działką numer 140/2, stanowiącą własność osób fizycznych, wszystkie położone w miejscowości Raciborowice, gmina Michałowice - pobierz


GEOPORTAL