Przyjmowanie wniosków 500+

Od dnia 1 sierpnia 2017 roku będą przyjmowane wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy tj. od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r. 


Ponadto informujemy, że w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2017 r. Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r.


Od dnia 1 sierpnia 2017 roku również będą przyjmowane wnioski dotyczące ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy tj. od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2018 r.  Ponadto od dnia 1 sierpnia 2017 roku przyjmowane będą również wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.


Wnioski o ustalenie prawa do ww. świadczeń zamieszczone są na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach - pobierz