Podjęte uchwały na XXXVI Sesji Rady Gminy Michałowice

20 lipca 2017r., odbyło się posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Michałowice, na której zostało podjętych siedem uchwał:


  • Uchwała Nr XXXVI/261/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024.
  • Uchwała Nr XXXVI/262/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
  • Uchwała Nr XXXVI/263/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017r., w sprawie dotacji dla jednostki OSP Więcławice z przeznaczeniem na realizację zadania: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Więcławice”.
  • Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017r., w sprawie nadania nazwy ulicy Na Stoku w miejscowości Michałowice.
  • Uchwała Nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017r., w sprawie nadania nazwy ulicy Platynowa w miejscowości Michałowice.
  • Uchwała Nr XXXVI/266/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017r., w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice.
  • Uchwała Nr XXXVI/267/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2017r., w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 października 2016r., w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice.

Podjęte uchwały