Nabór do służby przygotowawczej

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KRAKOWIE


S k o r z y s t a j  z  o k a z j i !!!


NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ


Odbycie służby przygotowawczej umożliwia ubieganie się
o powołanie do zawodowej służby wojskowej, służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz w Narodowych Siłach Rezerwowych.


Służbę przygotowawczą mogą pełnić ochotnicy na ich wniosek złożony w WKU

posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej
(bez odbytej służby wojskowej).


Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

  • niekarana za przestępstwo umyślne,
  • posiadająca obywatelstwo polskie,
  • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  • wiek co najmniej osiemnastu lat,

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi do 4 miesięcy.


W bieżącym roku można jeszcze odbyć służbę przygotowawczą w terminie: 05.09 – 22.12 2017r.


W czasie szkolenia żołnierze służby przygotowawczej będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 960 zł.


Osoby które odbędą służbę przygotowawczą a następnie pozytywnie przejdą kwalifikacje i zostaną powołane do służby zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych otrzymają uposażenie w wysokości 3 200,00 zł brutto (2 624,00 netto) oraz dodatkowe należności np.:


- świadczenie mieszkaniowe - 300-900 zł (w zależności od miejsca służby),

- gratyfikacje urlopową na każdego członka rodziny będącego na utrzymaniu żołnierza w wysokości 918 zł ,

- dodatkowe uposażenie roczne - ok 2870 zł,

- równoważnik mundurowy- ok 2000 zł.


Szczegółowe informacje, dotyczące powołania do służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie, tel. : 261-13-48-03 lub 261- 13- 74- 41.


Strona internetowa WKU w Krakowie: http://www.krakow.wku.wp.mil.pl


Pełna treść