Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, stanowiących własność Gminy Michałowice - pobierz