Relacja ze spotkania Koła Pszczelarzy

Pszczelarze ziemi słomnickiej i michałowickiej pragną podziękować Wójtowi Gminy w Michałowicach panu A. Rumianowi za zaangażowanie i pomoc w zakupie węzy pszczelej.

Spotkanie pszczelarzy i przedstawicieli władz Gminy, zorganizowane w dniu 20 kwietnia, niewątpliwie, przyniesie owocne rezultaty w kierunku ratowaniu pszczoły miodnej i innych zapylaczy. Bardzo ważnym dla nas elementem współpracy jest docieranie do jak największej grupy rolników, sadowników i działkowiczów, aby prosić ich o rozważne i mądre działanie

w zastosowaniu środków ochrony roślin. Corocznie pszczelarze tracą pszczoły na skutek nieumiejętnego wykonywania oprysków. Dlatego tak ważne jest informowanie rolników o tym jak prawidłowo chronić owady zapylające rośliny i kwiaty, przypominać że tego typu środki eliminują nie tylko chwasty i różnego rodzaju szkodniki, ale również pszczoły i owady zapylające. Takie działanie powoduje, że pszczoły chorują i często umierają zmniejszając plony, a więc i dochody osób prowadzących działalność rolniczą. Szacuje się że korzyści z tytułu wykorzystania pszczół jako zapylaczy są od 30 do 100 razy większe niż korzyści jakie uzyskuje pszczelarz sprzedając wszystkie pozyskane produkty pszczele.


Plakat