Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice w 2017 roku

Urząd Gminy Michałowice informuje, że dnia 15.04.2017r. weszła w życie Uchwała Nr XXXII/225/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice. Program ten przewiduje m.in. możliwość dofinansowania przez gminę sterylizacji, kastracji, elektronicznego znakowania zwierząt. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uzyskania dofinansowania ww. zabiegów można również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice, I piętro, pokój 12 lub pod tel. 12 388 57 40 w 34.


Uchwała Nr XXXII/225/2017


Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji/chipowania zwierząt