XLII Sesja Rady Gminy Michałowice

XLII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 28 grudnia 2017r. o godz. 15.00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Michałowice.
 4. Informacje z bieżącej pracy Wójta.
 5. Interpelacje, zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bajeczna w miejscowości Kozierów.
 9. Podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Mostowa w miejscowości Michałowice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany z dopłatą, nieruchomości oznaczonej jako działka numer 7/3, stanowiącej własność Gminy Michałowice z działką numer 3/5, stanowiącą własność osób fizycznych i udziałem wynoszącym 1/7 w prawie własności do działki numer 3/11, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, wszystkie położone w miejscowości Młodziejowice, gmina Michałowice.
 11. Dyskusja wolne wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.