Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Gminy Michałowice

26 czerwca 2017r., odbyło się posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Michałowice, na której zostało podjętych pięć uchwał.


  • Uchwała Nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2017r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok.
  • Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2017r., w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
  • Uchwała Nr XXXV/258/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2017r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2017-2024.
  • Uchwała Nr XXXV/259/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2017r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2017 rok.
  • Uchwała Nr XXXV/260/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2017r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/224/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 marca 2017r., w sprawie zmiany uchwały nr XIX/111/2016 z dnia 31 marca 2016r. dotyczącej uchwalenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice".

Podjęte uchwały