Archiwum: CZERWIEC

data publikacji 2017-06-30

Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Gminy Michałowice

26 czerwca 2017r., odbyło się posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Michałowice, na której zostało podjętych pięć uchwał. Uchwała Nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2017r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2016 rok. Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2017r., w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016....

czytaj więcej...
data publikacji 2017-06-30

Uchwała Antysmogowa dla Województwa Małopolskiego - przepisy obowiązujące od 1 lipca

23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (treść uchwały oraz szczegółowe objaśnienia dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego). Uchwała z dniem 1 lipca 2017 r. wprowadza ograniczenia powstawania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń. Począwszy od tego dnia obowiązuje także zakaz spalania mułu i flotu węglowego oraz drewna i biomasy o...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-06-28

03.07.2017r. - Czasowa przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o informuje, że w dniu 3 lipca br., (tj. poniedziałek), w godzinach od 8.00 do 16.00 wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w miejscowości Kozierów, Michałowice: ul. Graniczna (od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku Kozierowa), ul. Górna, ul. Warszawka, ul. Zdrowa, ul. Szmaragdowa, ul. Laskowiec, ul. Zielone Wzgórze, w miejscowości Górna Wieś ul. Graniczna (od skrzyżowania z ul. Leśną w kierunku Kozierowa)...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-06-27

Praca w charakterze opiekunki do osoby starszej w Michałowicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach poszukuje osoby chętną do podjęcia pracy w charakterze opiekunki do osób starszych na terenie gminy w miejscowości Michałowice (ul. Graniczna). Mile widziane ukończony kurs opiekuna osób starszych, doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Kontakt: Paulina Sobczyk, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach, Plac J. Piłsudskiego 1, tel. (12) 388 50 03 wew. 45, (12) 388 87 70. CV oraz podania o pracę należy składać na dzienniku podawczym...

czytaj więcej...
Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!
data publikacji 2017-06-27

Razem stwórzmy kolekcję Muzeum Historii Polski!

Trwa ogólnoświatowa społeczna zbiórka pamiątek historycznych „Małe Wielkie Historie” zainaugurowana w 2016 roku. Do tej pory udało się pozyskać blisko 5500 obiektów dla Muzeum Historii Polski do Wśród eksponatów znalazły się przedmioty otrzymane przez darczyńców z kraju, jak i zagranicy – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji czy Niemiec. Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Czekamy na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-06-23

Wyniki otwartego konkursu ofert

Komisja na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2017 r. rozpatrzyła 11 (jedenaście) zgłoszonych ofert, kierując się zapisami art. 11 ust 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.). Przy ocenie i rozpatrywaniu ofert oceniano: możliwość realizacji zadania przez Oferenta; przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-06-23

27.06.2017r. - Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o informuje, że w dniu 27 czerwca br., (tj. wtorek), w godzinach od 8.00 do 14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Tatrzańskiej w miejscowości Więcławice Stare, Pielgrzymowice, Zdzięsławice (od skrzyżowania z ul. Wysyłek do skrzyżowania z ul. Błoniówka).

czytaj więcej...
data publikacji 2017-06-22

List Prezesa KRUS

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - pobierz

czytaj więcej...
data publikacji 2017-06-22

Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów

Informujemy, że od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne przepisy regulujące usuwanie drzew (ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, Dz. U. z 2017 r. poz. 1074). Zgodnie z nimi obowiązkowi uzyskania zezwolenie lub dokonania zgłoszenia usunięcia nie będą podlegać jedynie te drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz...

czytaj więcej...
data publikacji 2017-06-22

26.06.2017r. - Przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o informuje, że w dniu 26 czerwca br., (tj. poniedziałek), w godzinach od 8.00 do 14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Michałowice: ul. Krakowska (po wschodniej stronie drogi E-7 od wysokości Delikatesów Centrum w stronę Krakowa), ul. Dąbrowskich, ul. Nad Dłubnią, ul. Koźlica, ul. Podedworze, ul. Zanidzie.

czytaj więcej...