Ulice w Młodziejowicach

Na ostatnim Zebraniu Wiejskim mieszkańcy Młodziejowic zdecydowali o nazwach dla swoich ulic.

Planuje się, że uchwała Rady Gminy Michałowice ws. wprowadzenia nazewnictwa ulic w Młodziejowicach zostanie podjęta w listopadzie.

Jeszcze przez 2 tygodnie czekamy na wnioski właścicieli dróg prywatnych, którzy chcą nadać im osobne nazwy. W przypadku, gdy takie kompletne (od wszystkich współwłaścicieli) wnioski nie wpłyną, punkty adresowe przy tych ulicach zostaną przyporządkowane do najbliższej ulicy publicznej.