Uchwały podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy Michałowice

W dniu 19 września 2016r., odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Michałowice, na której zostały podjęte trzy uchwały.


  • Uchwała nr XXIV/144/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 września 2016r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2022.
  • Uchwała nr XXIV/145/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 września 2016r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok.
  • Uchwała nr XXIV/146/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 września 2016r., w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Michałowice.

Podjęte uchwały