Projekt zagospodarowania terenu wokół szkoły w Więcławicach.

W poniedziałek 26 września w Zespole Szkół w Więcławicach Starych odbyły się konsultacje społeczne projektu zagospodarowania wokół szkoły w Więcławicach. W ramach przyszłorocznej inwestycji planuje się budowę dwóch boisk sportowych oraz parkingu oraz dróg dojazdowych.

Najmniej kontrowersji wzbudził projekt infrastruktury sportowej. Koncepcja zakłada budowę boiska ze sztuczną trawą „typu Orlik” do piłki nożnej oraz budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią poliur etanową. Boiska po godzinach funkcjonowania szkoły byłyby ogólnodostępne dla mieszkańców Więcławic i okolic.


Dyskusja skupiła się na systemie transportu wokół szkoły.

Przedstawiona przez - Jarosława Sadowskiego – Zastępcę Wójta Gminy Michałowice -koncepcja zakładała ruch dwukierunkowy na całym nowych obszarze komunikacyjnym.

Większość uczestników spotkania opowiedziała się jednak za ruchem jednokierunkowym od ulicy św. Jakuba przez ul. św. Królowej Jadwigi aż do ulicy św. Izydora.

Argumentów za takim rozwiązaniem było kilka. Najważniejsze z nich to:
- większe bezpieczeństwo pieszych, wynikające z bardziej uporządkowanego ruchu samochodów
- zbyt duży ruch wjazdowy i wyjazdowy oraz pieszy w okolicach obecnej bramy wjazdowej do szkoły. Przy wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego ten ruch rozłoży się również na skrzyżowanie ulic św. Jakuba i św. Izydora.
- możliwość wykonania ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy św. Królowej Jadwigi. Szerokość drogi (5 m) nie pozwoliłaby na wykonanie takiego ciągu przy ruchu dwukierunkowym.


W zasadzie jedyną wadą takiego rozwiązania, na jaką zwrócili uwagę uczestnicy konsultacji było wydłużenie drogi dla samochodów o około 200 m. Ale ponieważ miesięcznie to będzie mniej niż 10 km dla jednego użytkownika uznano, że nie może to być argument decydujący wobec ewidentnych korzyści jakie da ruch jednokierunkowy.

Wprowadzenie takiego ruchu będzie wymagało ograniczenia terenu zamkniętego wokół szkoły. Musi być wybudowane nowe ogrodzenie, zbliżone do budynku, a wtedy nowa droga oraz parking staną się terenem ogólnodostępnym.

Na Państwa uwagi do koncepcji ruchu jednokierunkowego wokół szkoły w Więcławicach czekamy do 7 października br. Prosimy je przesyłać pod adres mailowy:  jsad@michalowice.malopolska.pl  lub poprzez fb