Goście z Ukrainy w Michałowicach

W ubiegłym tygodniu gościliśmy w naszej gminie  10 przedstawicieli samorządów i 3 organizacji pozarządowych z Ukrainy z obwodów zaporoskiego, chersońskiego i mikołajewskiego. Ich wizyta odbyła się w ramach projektu "Nasz samorząd - wspólna sprawa. Dialog obywatelski w południowo-wschodniej Ukrainie". Realizowanego przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych "Mila"

 W dniach 19-20.09 realizowany był wspólny program - wizyta w Michałowicach, Miechowie, Zatorze i Kętach - prezentacja doświadczeń polskich samorządów, szczególnie w zakresie organizacji i prowadzenia dialogu z mieszkańcami. W dniach 21-23.09  dwójka uczestników projektu odbyła staż w Gminie Michałowice. W ramach stażu nasi goście mogli zapoznać się z zadaniami i funkcjonowaniem  poszczególnych referatów UG Michałowice.Pozostali uczestnicy w tym samym czasie odbywali staże w urzędach gmin: Ryglice, Kęty i Zielonki.

Na zakończenie stażu odbyło się spotkanie w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice, w czasie którego nasi goście mieli okazję zaprezentować swoje rodzinne strony, a także skosztować naszych produktów lokalnych  dostarczonych przez: Smażalnię ryb "Osada Jurajska, Pasiekę na Koźlicy, Ciastkarnię "Zdrowe Ciacho",   Restaurację "Pod Smokiem",  Gospodarstwo Sadownicze Marek Dukat  oraz miejscowe gospodynie.