Fundusz sołecki w Więcławicach

W dniu 25 września odbyło się Zebranie Wiejskie w Więcławicach. W zabraniu wzięły udział 24 osoby. Głównym tematem zebrania był podział funduszu sołeckiego na 2017 rok. Wpłynęły 4 wnioski od mieszkańców oraz 3 od rady Sołeckiej.

Wysokość funduszu sołeckiego na 2017 rok wynosi 23 500 zł, z którego sfinansowane zostaną:

  • spotkanie opłatkowe dla seniorów - 3000 zł
  • gotowość bojowa OSP Więcławice - 3000 zł
  • dalsze prace przy urządzaniu " Kącika Seniora" - 3000 zł
  • lustro przy skrzyżowaniu ul. św. Jakuba z ul. św. Cecylii - 500 zł
  • wiata przystankowa przy ul. św. Izydora - 4000 zł
  • projekt chodnika przy drodze gminnej (ul. Dworska) - 9000 zł
  • koszenie strefy rekreacyjnej - 1000 zł


Sołtys i Rada Sołecka