Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych-filii Centrum Kultury i Promocji w roku 2016/2017

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych - filii Centrum Kultury i Promocji w roku 2016/2017. Regulamin - pobierz

Wykaz zajęć - pobierz

Wzór oferty - pobierz

Harmonogram - pobierz