Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy Michałowice

W dniu 29 sierpnia 2016r., odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Michałowice, na której zostały podjęte trzy uchwały.


  • Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 sierpnia 2016r., w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Książniczki.
  • Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 sierpnia 2016r., w sprawie nadania nazwy ulicy Dolina Sarny w Więcławicach Starych.
  • Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 sierpnia 2016r., w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. "Szybciej, sprawniej, skuteczniej - rozwój e-administracji w Gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki i Wielka Wieś" z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych.

Podjęte uchwały - TUTAJ