Archiwum: sierpień

data publikacji 2016-08-31

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2016/2017 w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Michałowice działając na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2016/2017   I. Rodzaj zadania Zadanie publiczne w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice na rok 2016/2017 II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań Na zadanie przeznacza się kwotę 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) od 26 września...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-08-31

Uchwały podjęte na XXIII Sesji Rady Gminy Michałowice

W dniu 29 sierpnia 2016r., odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Michałowice, na której zostały podjęte trzy uchwały. Uchwała nr XXIII/141/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 sierpnia 2016r., w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Książniczki. Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 sierpnia 2016r., w sprawie nadania nazwy ulicy Dolina Sarny w Więcławicach Starych. Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 sierpnia 2016r., w...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-08-31

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych-filii Centrum Kultury i Promocji w roku 2016/2017

Wójt Gminy Michałowice ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację zajęć i wydarzeń kulturalnych w Strażnicy Kultury w Więcławicach Starych - filii Centrum Kultury i Promocji w roku 2016/2017.  Regulamin - pobierz Wykaz zajęć - pobierz Wzór oferty - pobierz Harmonogram - pobierz

czytaj więcej...
data publikacji 2016-08-30

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach z dnia 30 sierpnia 2016 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Michałowicach w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 2 października 2016 roku - pobierz

czytaj więcej...
Nowe rozkłady na liniach aglomeracyjnych nr 257, 260, 277
data publikacji 2016-08-30

Nowe rozkłady na liniach aglomeracyjnych nr 257, 260, 277

Od dnia 1 września obowiązywać będą nowe rozkłady na liniach aglomeracyjnych nr 257, 260, 277. Zmiany obejmują wprowadzenie dodatkowych kursów w dni powszednie. Zmiany dotyczące linii 257: skrócenie postojów na pętlach, oraz dołożenie dwóch dodatkowych kursów. Zmiany dotyczące linii 277: Wprowadzenie dodatkowego autobusu wykonującego dwa kursy w godzinach porannych i dwa w godzinach popołudniowych, oraz dołożenie dodatkowego kursu w godzinach nocnych. Zmiana dotycząca linii 260: Wprowadzenie dodatkowego autobusu wykonującego dwa...

czytaj więcej...
Konferencja Naukowa pn.  „Camino de Santiago i grób św. Jakuba:  historia i interpretacja”
data publikacji 2016-08-29

Konferencja Naukowa pn. „Camino de Santiago i grób św. Jakuba: historia i interpretacja”

Konferencja Naukowa pn.  „Camino de Santiago i grób św. Jakuba:  historia i interpretacja” odbędzie się w dniach 10–11 września 2016 roku w Krakowie i w Więcławicach Starych. Jednym z celów konferencji jest wzajemna wymiana informacji o polskim dorobku w zakresie stanu badań naukowych i podejmowanych działaniach organizacyjnych związanych z kultem św. Jakuba, szczególnie w Polsce.Rozpoczęcie konferencji odbędzie się 10 września 2016 r. (sobota) o godz. 9.00 w auli Uniwersytetu Papieskiego...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-08-29

Zebranie Wiejskie w Górnej Wsi

Zebranie Wiejskie w Górnej Wsi odbędzie się dnia 4 września (tj. niedziela) o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej.

czytaj więcej...
data publikacji 2016-08-29

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja (łac. re- + vita,dosłownie: „przywrócenie do życia”, „ożywienie”) jest wieloaspektowym procesem wyprowadzania danego, wyodrębnionego obszaru gminy ze stanu kryzysowego. Dotychczas kojarzyła nam się jedynie z miastami. W chwili obecnej trwa proces dostosowywania jej wymogów do realizowania na obszarach wiejskich. Następuje etapami – zainspirowana przez samorząd, pobudza mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców do tego, aby aktywnie włączali się w proces zmiany na lepsze miejsca, z którym są oni związani, tak aby...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-08-29

31.08.2016r. - Brak wody !

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Michałowicach Sp. z o.o informuje, że w dniu 31 sierpnia br., (tj. środa) w godzinach od 08.00 do 12.00, wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Michałowice: ul. Krakowska (strona wschodnia) od wysokości "Ogród Michałowice" w stronę miejscowości Zerwana, ul. Spokojna, ul. Sportowa, ul. Łąkowa

czytaj więcej...
Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji
data publikacji 2016-08-25

Procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 poniżej przedstawiamy Państwu ogólne procedury oceny i wyboru operacji oraz kryteria wyboru operacji.   Lokalna strategia rozwoju przewiduje trzy podstawowe rodzaje operacji: Operacje realizowane indywidualnie przez beneficjentów innych niż LGD; Projekty grantowe;  Operacje własne LGD. Proces wyboru i oceny operacji odbywa się na podstawie...

czytaj więcej...