Szybciej, sprawniej, skuteczniej - rozwój e-administracji w Gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki i Wielka WieśGmina Michałowice z dniem 01.09.2016 roku rozpoczyna realizację projektu pn. „Szybciej, sprawniej, skuteczniej - rozwój e-administracji w Gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki i Wielka Wieś”.


Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 7 gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Wielka Wieś oraz Słomniki poprzez podniesienie kompetencji 217 pracowników, w tym 6 pracowników Gminy Michałowice oraz wdrożenie rozwiązań zarządczych i informatycznych usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. W wyniku realizacji projektu 7 jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorstw oraz zarządzania nieruchomościami.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Projekt jest realizowany przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą Gminy: Zielonki (Lider Projektu), Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Wielka Wieś, Słomniki oraz Partner niepubliczny – F5 Konsulting Sp. z o.o.


Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. – 31 sierpnia 2017 r.

Budżet projektu: 1 399 800,00 zł

Kwota dofinansowania w projekcie: 1 179 751,44 zł


W okresie realizacji projektu w Urzędzie Gminy Michałowice działa Biuro Projektu. Informacji na temat projektu udziela Anna Jeleń: ajel@michalowice.malopolska.pl