Nowe nazewnictwo ulic w Zagórzycach dworskich i Zagórzycach Starych

Zebranie Wiejskie w Zagórzycach zadecydowało w ostatnią niedzielę o wprowadzeniu nazewnictwa ulic z miejscowościach Zagórzyce Dworskie i Zagórzyce Stare.

Główna ulica Zagórzyc Starych od strony Więcławic do remizy OSP będzie nosić nazwę Owocowa.

Dalszy ciąg tej ulicy w Zagórzycach Dworskich będzie nosił imię Włodzimierza Szomańskiego, ostatniego właściciela dworu w Zagórzycach, zamordowanego przez UB w 1945 roku.
Pozostałe nazwy ulic: Słowik, Szpilka, Jabłoniowa, Kręta, Kwitnąca, Śliczna.