Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Michałowice

Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Michałowice

W sobotę 21 maja w Remizie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowicach odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminy Michałowice.


W imieniu ustępującego zarządu sprawozdanie z działalności złożył druh Antoni Rumian. Sprawozdanie Komisji rewizyjnej za miniona kadencję przedstawił druh Tadeusz Raj. 

Po odczytaniu sprawozdań druhowie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi


W imieniu Zarządu Gminnego ustępujący Prezes Antoni Rumian podziękował wszystkim druhom za wspólną pracę przez minione pięć lat, a nowemu Zarządowi życzył wszystkiego najlepszego.

Głos zabrali także zaproszeni goście:


- Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej w Krakowie - bryg. Jarosław Ucherek

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej w Krakowie – bryg.mgr Marek Rodak

- Wiceprezes ZOP ZOSP RP Kraków-ziemski druh Marek Jamborski

- Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice Pani Ewa Krawczyk


W ciepłych słowach docenili oni współpracę i zaangażowanie Ochotników w działalność ratowniczą, edukacyjną i społeczną na terenie Gminy Michałowice.

Następnie dokonano wyboru Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP na kadencję 2016 – 2020. Przedstawia się on następująco:


 • Prezes: Krzysztof Tabiś
 • Wiceprezes: Tadeusz Wójcik
 • Wiceprezes: Andrzej Janas
 • Sekretarz: Zenon Harsze
 • Skarbnik: Grzegorz Bednarczyk
 • Komendant Gminny: Wojciech Kwiecień
 • Zastępca Komendanta Gminnego; Maciej Podymkiewicz
 • Członkowie zarządu: Wacław Sokół, Tomasz Sieńko, Tomasz Szymański, Michał Kurkiewicz, Andrzej Stopiński, Piotr Janas, Tomasz Grochowski i Rafał Bednarczyk.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący: Stanisław Sokół
 • Wiceprzewodniczący: Janusz Sokół
 • Sekretarz: Wojciech Socha

Całość zebrania zakończono nadaniem tytułu „Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Michałowicach” druhowi Antoniemu Rumianowi.