Spotkanie informacyjne w sprawie budowy drogi S-7

Informujemy, że w dniu 17 maja 2016 roku o godzinie 17:00 w budynku Urzędu Gminy Michałowice na sali obrad (II piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Michałowice dotyczące realizacji inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S7 Moczydło (gr. z woj. Świętokrzyskim) - Szczepanowice - Widoma - Zastów - Kraków (z włączeniem do węzła "Igołomska"): Odcinek II: węzeł "Widoma"( bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła "Igołomska") dług. ok. 18,3 km".


Przedmiotem spotkania będzie zaprezentowanie w ramach opracowanej Koncepcji programowej aktualnych rozwiązań projektowych drogi S7 przebiegającej przez teren Gminy Michałowice, a także przedstawienie dalszego harmonogramu działań, zmierzających do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęcia robót budowlanych.

Spotkanie jest organizowane przez GDDKiA Oddział w Krakowie.


Spotkanie informacyjne dla mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbędzie się w dniu 18 maja 2016 roku, o godz. 17:00 w budynku Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Luborzycy - Wysiołek Luborzycki 160 32-010 Luborzyca.