Nazwy Ulic w Sołectwie Książniczki

W dniu wczorajszym mieszkańcy Książniczek zdecydowali, jakie nazwy będą nosiły ulice w ich miejscowości. Główna ulica Książniczek będzie nosiła imię Tadeusza Strumiłły.

Nazwy pozostałych ulic:

 1. - Brzezina
 2. - Brzezinka
 3. - Brzegowa
 4. - Pod Giewontem
 5. - Zadworze
 6. - Folwarczna
 7. - Krzemionki
 8. - Św. Floriana
 9. - Sienna
 10. - Stara Szkoła
 11. - Akademicka
 12. - Paszczykówka
 13. - Wzgórze
 14. - Na Wzgórzu

Właścicieli ulic prywatnych prosimy o złożenie wniosku o nadanie nazwy ulicy prywatnej (poniżej) do sołtysa lub Urzędu Gminy Michałowice w terminie do 15 marca br. Wnioski muszą złożyć wszyscy współwłaściciele danej ulicy, aby były one brane pod uwagę. W przypadku braku wniosków, domy przy ulicach prywatnych zostaną przyporządkowane do najbliższej ulicy publicznej.

Mapa proponowanych ulic w Książniczkach

Wniosek o nadanie nazwy drodze prywatnej