Zgłoszenia wystawców na Jarmark Świąteczny

18.12.2016 r. odbędzie się Jarmark Świąteczny organizowany przez Urząd Gminy Michałowice.Twórcy ozdób świątecznych, sadownicy, rolnicy, producenci żywności etc. z terenu Gminy Michałowice mogą zgłaszać się jako wystawcy. Stanowiska będą dostępne bezpłatnie.
Jarmark Świąteczny odbędzie się na pl. Józefa Piłsudskiego 1 (przy budynku Urzędu Gminy Michałowice), 18.12.2016 r. w godz. 10:00-16:00.
Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 04.12.2016 r. na adres: targ@michalowice.malopolska.pl
Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku Świątecznym jako wystawca jest pozytywne rozpatrzenie zgłoszenia przez organizatora oraz zaakceptowanie przez wystawcę Regulaminu.


Regulamin_dla_wystawców.PDF


formularz.docx