Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice o okręgu wyborczym nr 5

OBWIESZCZENIE Wójta gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2016 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 5, jego granicach i numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowicach dla wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Michałowice, zarządzonych na dzień 2 października 2016 roku.


OBWIESZCZENIE