Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego

Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2016 r. podające do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego oraz  Obwieszczenie z dnia 22 lipca 2016 r. podającego do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2016 r. podające do publicznej wiadomości rozporządzenie zmieniające rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.

Tekst jednolity - Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28 lipca 2016r.


Obwieszczenie Rozporządzenia tekst jednolity, z dnia 28 lipca 2016 roku


Obwieszczenie Rozporządzenia zmieniającego 2016-07-26


Obwieszczenie Rozporządzenia zmieniającego 2016-07-22


Obwieszczenie Rozporządzenia zakaz tonażowy 2016-07-22