Miasteczko namiotowe ŚDM   w Więcławicach Starych

Na terenie boiska sportowego w Więcławicach Starych druhowie z Chorągwi Krakowskiej ZHP im. Tadeusza Kościuszki przy wsparciu żołnierzy z 6 Batalionu Powietrznodesantowego Gliwicach budują miasteczko namiotowe dla wolontariuszy ZHP, którzy będą pełnić służbę w miejscach spotkań pielgrzymów w czasie ŚDM 2016.
Natomiast w ogrodach plebańskich przy Sanktuarium św. Jakuba będą miały miejsce katechezy i koncerty towarzyszące Światowym Dniom Młodzieży.

W związku z powstaniem Miasteczka nie przewidujemy ograniczeń wjazdu i ruchu na terenie Więcławic Starych. Jednakże prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniu dróg powiatowych ze względu na wzmożony w tym okresie ruch pieszych.