Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Gminy

W dniu 19 grudnia 2016r., odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte trzy uchwały:

  • Uchwała nr XXVIII/185/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2016r., w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2016-2022.
  • Uchwała nr XXVIII/186/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2016r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2016 rok.
  • Uchwała nr XXVIII/187/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2016r., w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

Podjęte uchwały