Ograniczenie w poborze wody

W związku z panującymi upałami oraz miejscowymi brakami wody przypominamy Państwu o zakazie podlewania ogródków i napełniania basenów w godzinach 6-23. W ostatnich dniach pobór wody ze zbiorników w naszej gminie wzrósł 3-krotnie.


Prosimy wszystkie osoby, którym nie brakuje wody o ograniczenie jej zużycia. W ten sposób osoby, których domy są na najwyższych wzniesieniach i na końcówkach wodociągu będą mogły również z niej skorzystać.


Przypominamy, że umowy, które Państwo mają zawarte z PUK w Michałowicach dotyczą dostarczania wody na cele bytowe, a nie gospodarcze. W przypadkach łamania zakazu podlewania trawników i napełniania basenów, PUK może wszcząć procedurę wypowiedzenia umowy i odcięcia odbiorcy wody od sieci wodociągowej.


W przypadkach braku wody, u sołtysów będzie można pobrać wodę w butelkach, a w Michałowicach III u konserwatora sieci Józefa Pateckiego, ul. Warszawka 176.