Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zwraca się z prośbą o udział w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego

Prosimy o wsparcie zadania subreginalnego : Zlot Asystentów w 2017


Poprzez zagłosowanie na stronie: www.bo.malopolska.pl

w zakładce głosowanie


Nasz kod to: SKOMP024  w tabeli zadanie subregionalne

Nazwa Zadania: Zlot Asystentów Rodziny 2017


Na nasze zadanie mogą głosować mieszkańcy powiatów: krakowskiego, wielickiego, bocheńskiego, proszowickiego, myślenickiego, miechowskiego.


Każda osoba może oddać jeden głos na zadanie powiatowe i jeden na subregionalne.


Projekt pt. „Zlot Asystentów Rodziny 2017” wpisuje się w zadanie województwa małopolskiego, jakim jest budowanie systemu w zakresie wspierania rodziny oraz organizacji pieczy zastępczej.

Zadaniem zlotu jest, podniesienie kwalifikacji, kompetencji oraz umiejętności asystentów rodziny w obszarze związanym z wykonywaniem pracy na rzecz rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, borykających się z brakiem umiejętności wychowawczych.


Nasi asystenci działając w Forum Asystentów Rodziny Korony Północnego Krakowa chcą promować ideeę pracy z rodzina na najwyższym poziomie Profesjonalne i zaangażowane wypełnianie roli zawodowej przez asystentów przekłada się z kolei na wzrost kompetencji rodzin do samodzielnej opieki i wychowywania swoich dzieci.


Realizacja zadania przyczyni się do wzmocnienia i zintegrowania rodzin, spadku liczby dzieci przebywających w pieczy zastępczej (w szczególności instytucjonalnej), a tym samym do niższych kosztów społecznych i oszczędności w budżecie także naszego samorządu. Nasze zadanie przyczyni się także do promocji Gminy Michałowice.