Archiwum: czerwiec

Ograniczenie w poborze wody
data publikacji 2016-06-30

Ograniczenie w poborze wody

W związku z panującymi upałami oraz miejscowymi brakami wody przypominamy Państwu o zakazie podlewania ogródków i napełniania basenów w godzinach 6-23. W ostatnich dniach pobór wody ze zbiorników w naszej gminie wzrósł 3-krotnie. Prosimy wszystkie osoby, którym nie brakuje wody o ograniczenie jej zużycia. W ten sposób osoby, których domy są na najwyższych wzniesieniach i na końcówkach wodociągu będą mogły również z niej skorzystać. Przypominamy, że umowy, które Państwo mają...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-28

Przywrócenie kursów linii aglomeracyjnej nr 250, 260 i 270

W związku z remontem mosty nad rzeką Dłubnią, od 29 czerwca 2016r. (środa) od pierwszych kursów zostaną przywrócone stałe trasy i przystanki linii aglomeracyjnych: 250, 260 i 270. Komunikat MPK - pobierz

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach zwraca się z prośbą o udział w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego

Prosimy o wsparcie zadania subreginalnego : Zlot Asystentów w 2017 Poprzez zagłosowanie na stronie: www.bo.malopolska.pl w zakładce głosowanie Nasz kod to: SKOMP024  w tabeli zadanie subregionalne Nazwa Zadania: Zlot Asystentów Rodziny 2017 Na nasze zadanie mogą głosować mieszkańcy powiatów: krakowskiego, wielickiego, bocheńskiego, proszowickiego, myślenickiego, miechowskiego. Każda osoba może oddać jeden głos na zadanie powiatowe i jeden na subregionalne. Projekt pt. „Zlot Asystentów Rodziny 2017” wpisuje się w zadanie województwa małopolskiego, jakim jest...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-28

Obwieszczenie Wójta Gminy Michałowice o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących pod linią elektroenergetyczną

Michałowice, dn. 28.06.2016 r. Znak sprawy : IK-IV.6131.67.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE O WYDANIU DECYZJI Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 23), w związku z art. 83 a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1651 z późn. zm.) zawiadamiam ...

czytaj więcej...
Poznaj adres dobrego pracodawcy
data publikacji 2016-06-28

Poznaj adres dobrego pracodawcy

Firma PILKINGTON IGP SP. Z O.O. zaprasza na spotkanie w dniu 5 lipca 2016 do sali obrad Urzędu Gminy Michałowice o godz. 12. 00  Szczegóły na plakacie.

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-28

Badania ankietowe - struktura gospodarstw rolnych

W związku z pismem Urzędu Statystycznego w Krakowie, znak: KRK-WO.5073.1.2016.30 z dnia 15 czerwca 2016 informuje, że w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych z obszaru województwa małopolskiego zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).  Badanie będzie realizowane przy pomocy ankieterów statystycznych posiadających legitymację służbową, upoważnienie do prowadzenia badań oraz wyposażonych w tablet.  Tożsamość osób przeprowadzających ankiety można potwierdzić pod numerem 22 279 99...

czytaj więcej...
data publikacji 2016-06-27

Wyniki II otwartego konkursu ofert w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Komisja na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2016 r. rozpatrzyła 6 (sześć) zgłoszonych wniosków, kierując się zapisami art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.). Przy ocenie i rozpatrywaniu ofert oceniano: możliwość realizacji zadania przez Oferenta; przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; adekwatność ofert do ogłoszonego w konkursie...

czytaj więcej...
Płatne staże z możliwością zatrudnienia
data publikacji 2016-06-24

Płatne staże z możliwością zatrudnienia

PŁATNE STAŻE Z MOŻLIWOŚCIĄ ZATRUDNIENIA Jeśli nie skończyłeś 30. roku życia i jesteś osobą niepracującą tj. bierną zawodowo - masz szansę na znalezienie wymarzonego zajęcia. Instytut InBIT sp. z o.o. rozpoczyna IV nabór do projektu "Praca dla Młodych!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Aby wziąć udział w projekcie „Praca dla Młodych” wystarczy spełnić cztery podstawowe warunki, tj.: 1.mieć od 18 do 29 lat;...

czytaj więcej...
Czasowe zamknięcie mostu nad rzeką Dłubnią w Batowicach
data publikacji 2016-06-23

Czasowe zamknięcie mostu nad rzeką Dłubnią w Batowicach

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego informuje, iż od godziny 16:00 - 24 czerwca 2016 roku do godziny 24:00 - 28 czerwca most na rzece Dłubni w miejscowości Batowice będzie zamknięty (koło Ośrodka Zdrowia w Batowicach). Przez most możliwy będzie jedynie ruch pieszych. Zamkniecie mostu wynika z konieczności jego pilnego remontu. Ruch pojazdów kierowany będzie na trasy zastępcze. W chwili obecnej trwają prace nad wprowadzeniem komunikacji zastępczej dla istniejących linii MPK. Więcej...

czytaj więcej...
Zmiany w kursowaniu linii aglomeracyjnych nr 250, 260, 270
data publikacji 2016-06-23

Zmiany w kursowaniu linii aglomeracyjnych nr 250, 260, 270

W związku z czasowym zamknięciem mostu nad rzeką Dłubnią w Batowicach, MPK wprowadza zmiany w kursowaniu linii aglomeracyjnych nr 250, 260, 270. Poniżej załączamy komunikat MPK dotyczący zmian oraz obowiązujące w tym okresie rozkłady jazdy.

czytaj więcej...