Archiwum

data publikacji 2019-10-03

Wyniki Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Michałowice na rok 2019/2020 w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży-nauki gry na instrumentach

Komisja rozpatrzyła jedną zgłoszoną ofertę, kierując się zarządzeniem nr 111/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 30 września 2019 roku. Komisja przy rozpatrywaniu oferty uwzględniła: dochowanie wymagań formalnych; znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego z § 3 wysokość środków budżetowych przeznaczonych na zorganizowany konkurs projektów przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów projektu, w związku z zakresem rzeczowym projektu możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy...

czytaj więcej...
Zgłoszenia wystawców na Sobotę od Rolnika
data publikacji 2019-10-02

Zgłoszenia wystawców na Sobotę od Rolnika

19 października 2019 r. w godz. 09:00-13:00 na pl. Józefa Piłsudskiego  (przy budynku Biblioteki Publicznej w Michałowicach) odbędzie się  kolejna, organizowana przez Urząd Gminy Michałowice "Sobota od rolnika" Zapraszamy lokalnych  sadowników, rolników i producentów  żywności do zgłaszania udziału jako wystawcy. Stanowiska będą dostępne bezpłatnie. Zgłoszenia wystawców będą przyjmowane poprzez przesłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego w terminie do 12.10.2019 r. do godz. 15:00 na adres: targ@michalowice.malopolska.pl Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jako wystawca...

czytaj więcej...
data publikacji 2019-10-02

Wójt Gminy Michałowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wójt Gminy Michałowice informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 2 października 2019 roku do dnia 23 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice https://www.michalowice.malopolska.pl wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat, stanowiącej część budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła...

czytaj więcej...
Automat Krakowskiej Karty Miejskiej
data publikacji 2019-10-01

Automat Krakowskiej Karty Miejskiej

W dniu 30.09.2019 uruchomiony został automat Krakowskiej Karty Miejskiej. Automat daje możliwość zakupu biletów jednorazowych oraz miesięcznych umożliwiających podróżowanie Komunikacją Miejską na terenie Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej. Automat zlokalizowany jest przy schodach prowadzących do budynku Biblioteki Publicznej w Michałowicach na pl. Józefa Piłsudskiego.

czytaj więcej...