Archiwum

data publikacji 2020-05-22

Wolne stanowisko urzędnicze - EKODORADCA

Wójt Gminy Michałowice ogłasza nabór na wolne stanowisko – EKODORADCA w Referacie Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Michałowice. Wymagania niezbędne: 1)      posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2)      osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, 3)      niekaralność...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-05-21

37 ZAWIADOMIEŃ O PODRZUCENIU ODPADÓW NA TEREN PSZOK

Pozostawianie odpadów na terenie mobilnego PSZOK poza wyznaczonymi terminami jego funkcjonowania jest wykroczeniem, za które – na podst. art. 145 Kodeksu wykroczeń - grozi kara grzywny. W związku z tym, że w ostatnim czasie problem ten powtarza się nagminnie, do Komisariatu Policji w Zielonkach zostało skierowanych 37 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia, wraz z zabezpieczonymi nagraniami  z monitoringu wizyjnego. Podobne działania będziemy podejmować w przyszłości, gdyż są one konieczne dla zapewnienia...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-05-20

XXII Sesja Rady Gminy Michałowice

XXII Sesja Rady Gminy Michałowice odbędzie się 28 maja 2020r., o godz. 1500na sali konferencyjnej oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania), zgodnie z art. 15zzy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374, poz. 567, poz. 568).   Porządek  obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-05-20

Pomoc dla przedsiębiorców rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne spowodowane COVID-19

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 marca 2020 r., poz. 568) przyjęte zostały nowe rozwiązania w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców. W szczególności wprowadzone zostały przepisy umożliwiające jednostkom samorządu terytorialnego udzielania dodatkowej pomocy publicznej m.in. w...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-05-19

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Wójt Gminy Michałowice Informuje o wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 19 maja 2020 roku do dnia 9 czerwca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice i zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowice https://bip.malopolska.pl/ugmichalowice/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Michałowice  https://www.michalowice.malopolska.pl, wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 1 roku, stanowiących własność Gminy Michałowice, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr:...

czytaj więcej...
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Masłomiąca
data publikacji 2020-05-18

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Masłomiąca

Rozpoczęto prace związane z wykonaniem przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Masłomiąca na odcinku od ul. Jurajskiej do ul. Leśnej.Prace realizuje konsorcjum firm: Lider – Zakład Usług Rolniczych i Budowlanych "AGROBUD" Wiesław Nowakowski z siedzibą w Piotrkowicach Małych 97, 32-104 Koniusza oraz Partner - PRODIM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie przy ul. Blokowej 14, 31-752 Kraków. Przedmiotowa przebudowa obejmuje budowę kanalizacji opadowej, chodnika, poszerzenie jezdni drogi powiatowej do 6m, utwardzenie...

czytaj więcej...
Festiwalu Sztuki Estradowej
data publikacji 2020-05-18

Festiwalu Sztuki Estradowej "SCENA MŁODYCH 2020" ON-LINE

Strażnica Kultury zaprasza młodych i zdolnych do wzięcia udziału w  Festiwalu Sztuki Estradowej "SCENA MŁODYCH 2020" ON-LINE!!!   Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczone możliwości gromadzenia się osób  ZMIENIAMY FORMUŁĘ oraz TERMINY  Szczegóły w załączonym  regulaminie  do pobrania TUTAJ Kto z Was chce wziąć udział w tegorocznym festiwalu, nadal ma jeszcze szanse!  Zgłoszenia: https://forms.gle/RwTNdjbRPM8KTiJx7 Niebawem na FB Strażnicy Kultury podamy też dokładne namiary gdzie należy zamieścić nagranie konkursowe do oceny jurorów.  Bądźcie...

czytaj więcej...
data publikacji 2020-05-15

Komunikat ws. wznowienia działalności przedszkoli na terenie Gminy Michałowice

Szanowni Państwo W związku z realizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia29 kwietnia 2020r zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 781) z dniem 18 maja br. zostają przywrócone zajęcia wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Michałowice: - w Szkole Podstawowej w Michałowicach, - w Szkole Podstawowej w Raciborowicach, - w Szkole Podstawowej...

czytaj więcej...